For tenants

Malfunctions and repairs

The contact form below is meant for tenants to report malfunctions or to request repairs. Please fill in your data as clear as possible.

Do you need an emergency repair? Noodnummer: +31 (0)341-55 31 44

 

Tenancy issues

Below you find frequently asked questions and answers about tenancy issues. Here you can find a termition form, a checklist about maintanance issues at the end of the tenancy agreement and which issues are the responsibilty of the tenant.

Other tenancy issues can be discussed with the tenant manager on verhuur@vandenbrinkonroerendgoed.nl.

Changing the tenancy agreement

Would you like to request changes in the tenancy agreement, for example due to living together, divorce or passing away? Please make use of this form.

Terminating the tenancy agreement

Would you like to end the tenancy agreement? Please make use of this form.


Veelgestelde vragen

Vandenbrink Onroerend Goed doet groot onderhoud voor u en zorgt dat uw huurwoning of bedrijfspand in goede conditie blijft. Maar u als huurder heeft ook bepaalde onderhoudsverplichtingen. Dit is per situatie verschillend en vastgelegd in de huurovereenkomst met algemene bepalingen tussen partijen. Over het algemeen geldt:
  • Klein en regulier onderhoud en reparaties zijn voor zorg en rekening van huurder. Zie volgende besluit wat normaliter geldt: besluit kleine herstellingen.
  • Mocht verhuurder groot onderhoud willen verrichten is de huurder verplicht om de verhuurder, in overleg, toegang tot het gehuurde te geven.
  • U zorgt voor reparaties van schades die u zelf heeft veroorzaakt.
Download hier het opzegformulier huurovereenkomst. De vorm en opzegtermijn wordt doorgaans vermeld in het huurcontract. Voor woningen/appartementen geldt meestal een opzegtermijn van minimaal 1 betaaltermijn (1 kalendermaand). Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd)? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat. Bij het overlijden van een huurder kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.
Het antwoord is nee. De waarborgsom (of bankgarantie) wordt geretourneerd wanneer het gehuurde op correcte wijze is opgeleverd aan verhuurder zonder achterstanden in betalingen.
Standaard mag dit niet mits de schriftelijke toestemming van verhuurder.
De voorwaarden hiervoor staan vermeld in de huurovereenkomst met algemene bepalingen. In principe dient u op te leveren in de staat waarin u het gehuurde heeft aanvaard destijds. Alle schades dienen gerepareerd te zijn. Het gehuurde leeg dient leeg en schoon te zijn.

Malfunction/repair form