Waar dient een huurder rekening mee te houden bij einde huur?

De verhuurder zal middels een eindinspectie het gehuurde controleren op zijn onderhoudsstatus. Om u een indicatie te geven vindt u hieronder een checklist. Daarin zijn de meest voorkomende werkzaamheden vermeld die door u moeten zijn uitgevoerd voordat de eindinspectie plaatsvindt. Op die manier kunt u daar al in een vroeg stadium rekening mee houden. De lijst is niet uitputtend. De checklist biedt u een handreiking om de woning te kunnen controleren.

Op het moment van de eindinspectie van het gehuurde moet deze voldoen aan de volgende eisen:
A. Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, dienen de volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd:
1. Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt.
2. Vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. De ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd. Mits gehuurd incl. deze zaken.
3. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen. Mits gehuurd incl. deze zaken. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht.
4. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.
5. Aanbouwsels en alle andere bouwsels in de tuin en elders. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.
B. Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, dient schoon en leeg te zijn.
C. Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur, schuurdeur en/of bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd. Sleutels mogen nimmer aan de opvolgende huurder worden afgegeven!
D. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.
E. De oorspronkelijke bel moet op de oorspronkelijke plaats zitten.
F. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en in de oorspronkelijke (witte) kleur te worden achtergelaten.
G. Heeft uw woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten.
H. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder beschadigingen te zijn.
I. Het tot de woonruimte behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.
J. Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale verwarmingsinstallatie, dan dient daarbij aanwezig te zijn: een instructieboekje of -formulier, een vulsleutel, een vulslang en een ontluchtingssleuteltje. Mits aanwezig geweest bij ingang huur.
K. Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen.
M. Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten zijn vervangen door gelijke tegels.