Voor huurders

Storingen en/of reparaties

Onderstaand contactformulier is bedoeld voor onze huurders die te maken hebben met storingen en/of reparatieverzoeken. Vult u a.u.b. de gegevens zo duidelijk mogelijk in.

Heeft u een spoedreparatie nodig? Noodnummer: +31 (0)341 553 144

 

Verhuurzaken

Onderstaand vindt u veel voorkomende vragen en antwoorden over verhuurzaken. Hierin kunt u bijvoorbeeld het opzegformulier huurovereenkomst downloaden, een checklist vinden van onderhoudszaken bij einde huur en welke zaken voor zorg en rekening van huurder zijn gedurende de huurovereenkomst.

Overige verhuurzaken kunt u overleggen met de klantmanager op verhuur@vandenbrinkonroerendgoed.nl.

Wijzigen huuroverovereenkomst

Wilt u een wijziging doorgeven voor de huurovereenkomst ivm bijvoorbeeld samenwonen, scheiding, overlijden. Maak dan gebruik van dit formulier.

Opzeggen huuroverovereenkomst

Wilt u de huurovereenkomst opzeggen omdat u bijvoorbeeld een andere woning hebt gevonden. Maak dan gebruik van dit formulier


Veelgestelde vragen

De huidige huurovereenkomst kan met goedkeuring verhuurder worden gewijzigd. Klik op de volgende link voor het downloaden van het wijzigingsformulier huurovereenkomst. Vul deze zo compleet mogelijk in zodat wij deze goed kunnen beoordelen.
De verhuurder zal middels een eindinspectie het gehuurde controleren op zijn onderhoudsstatus. Om u een indicatie te geven vindt u hieronder een checklist. Daarin zijn de meest voorkomende werkzaamheden vermeld die door u moeten zijn uitgevoerd voordat de eindinspectie plaatsvindt. Op die manier kunt u daar al in een vroeg stadium rekening mee houden. De lijst is niet uitputtend. De checklist biedt u een handreiking om de woning te kunnen controleren. Op het moment van de eindinspectie van het gehuurde moet deze voldoen aan de volgende eisen: A. Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, dienen de volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd: 1. Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt. 2. Vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. De ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd. Mits gehuurd incl. deze zaken. 3. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen. Mits gehuurd incl. deze zaken. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht. 4. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld. 5. Aanbouwsels en alle andere bouwsels in de tuin en elders. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld. B. Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, dient schoon en leeg te zijn. C. Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur, schuurdeur en/of bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd. Sleutels mogen nimmer aan de opvolgende huurder worden afgegeven! D. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd. E. De oorspronkelijke bel moet op de oorspronkelijke plaats zitten. F. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en in de oorspronkelijke (witte) kleur te worden achtergelaten. G. Heeft uw woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten. H. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder beschadigingen te zijn. I. Het tot de woonruimte behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren. J. Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale verwarmingsinstallatie, dan dient daarbij aanwezig te zijn: een instructieboekje of -formulier, een vulsleutel, een vulslang en een ontluchtingssleuteltje. Mits aanwezig geweest bij ingang huur. K. Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen. M. Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten zijn vervangen door gelijke tegels.
Vandenbrink Onroerend Goed doet groot onderhoud voor u en zorgt dat uw huurwoning of bedrijfspand in goede conditie blijft. Maar u als huurder heeft ook bepaalde onderhoudsverplichtingen. Dit is per situatie verschillend en vastgelegd in de huurovereenkomst met algemene bepalingen tussen partijen. Over het algemeen geldt:
  • Klein en regulier onderhoud en reparaties zijn voor zorg en rekening van huurder. Zie volgende besluit wat normaliter geldt: besluit kleine herstellingen.
  • Mocht verhuurder groot onderhoud willen verrichten is de huurder verplicht om de verhuurder, in overleg, toegang tot het gehuurde te geven.
  • U zorgt voor reparaties van schades die u zelf heeft veroorzaakt.
Download hier het opzegformulier huurovereenkomst. De vorm en opzegtermijn wordt doorgaans vermeld in het huurcontract. Voor woningen/appartementen geldt meestal een opzegtermijn van minimaal 1 betaaltermijn (1 kalendermaand). Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd)? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat. Bij het overlijden van een huurder kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.
Het antwoord is nee. De waarborgsom (of bankgarantie) wordt geretourneerd wanneer het gehuurde op correcte wijze is opgeleverd aan verhuurder zonder achterstanden in betalingen.
Standaard mag dit niet mits de schriftelijke toestemming van verhuurder.

Welke kosten zijn voor mij?

Mocht je als huurder willen weten welke kosten voor jezelf zijn en welke voor de verhuurder dan hebben wij hiervoor het volgende document opgesteld

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder

Storing-/reparatieformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.